Số/Ký hiệu: 402/QĐ-KHNN-TC Ngày ban hành: 07/06/2021
Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Mục văn bản: Quyết định
Quyết định v/v phê duyệt phương án tự chủ tài chính năm 2021 của Viện Di truyền Nông nghiệp