Chế phẩm SH1 phòng trừ tuyến trùng và nấm bệnh hại rễ hồ tiêu, cà phê

SH1 là sản phẩm của đề tài: “Nghiên cứu phát triển chế phẩm sinh học phòng trừ tuyến trùng và nấm bệnh vùng rễ cà phê, hồ tiêu”.Tác dụng: Hạn chế tuyến trùng và nấm bệnh hại rễ hồ tiêu và cà phê. Giúp cây phục hồi sinh trưởng, làm tăng năng suất, chất lượng nông sản, tăng độ phì của đất, an toàn với môi trường và đồng ruộng.           

Chi tiết liên hệ: Trung tâm Đấu tranh sinh học, Viện Bảo vệ thực vật, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội; Điện thoại: 024 3752 0849; E-mail: trinhnipp@yahoo.com

Tin liên quan