Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Thành

Ngày 25/9/2023, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp viện chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng (mã số: 9620111) cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Đức Thành - với đề tài luận án “Nghiên cứu tạo dòng ngô đơn bội kép chịu hạn bằng công nghệ kích tạo đơn bội phục vụ chọn tạo giống ngô lai”, Người hướng dẫn khoa học là TS. Đặng Ngọc Hạ và PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có đại diện cơ sở đào tạo, đơn vị sinh hoạt chuyên môn và cơ quan công tác của NCS.

Hội đồng đã thông qua hồ sơ và điều kiện bảo vệ luận án TS cấp Viện, các thành viên Hội đồng nhất trí về kết quả học tập và các điều kiện để bảo vệ luận án của NCS.

Sau khi NCS trình bày tóm tắt kết quả luận án, các phản biện, thành viên Hội đồng đã nhận xét đánh giá, thảo luận về các kết quả nghiên cứu của luận án. Trong phiên họp kín, Hội đồng đã thống nhất kết luận: Luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn, trong đó ghi nhận các kết quả có tính mới gồm: (1) Đã chọn tạo được 09 dòng ngô đơn bội kép chịu hạn, sinh trưởng phát triển tốt, khả năng kết hợp và năng suất dòng cao. (2) Đã chọn tạo được 02 tổ hợp ngô lai mới có khả năng chịu hạn, năng suất cao là TH2 và TH32. (3) Đã cung cấp thêm thông tin, tư liệu khoa học về di truyền tính chịu hạn, khả năng ứng dụng công nghệ kích tạo đơn bội trong nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai chịu hạn ở Việt Nam.

Hội đồng thông qua nghị quyết và bỏ phiếu đánh giá, biểu quyết công khai kết quả. Hội đồng đã nhất trí cao (7/7 thành viên) đồng ý đề nghị Cơ sở đào tạo công nhận học vị TS cho NCS. Nguyễn Đức Thành.

PGS.TS. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện thay mặt cơ sở đào tạo phát biểu ghi nhận những cố gắng nỗ lực của NCS trong thời gian tham gia đào tạo và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của luận án.

Trong sự vui mừng và xúc động, NCS. Nguyễn Đức Thành chân thành cảm ơn thành viên Hội đồng chấm luận án đã đóng góp ý kiến thẳng thắn và sâu sắc về chuyên môn để NCS tiếp tục hoàn thiện bản luận án. NCS gửi lời cảm ơn và tri ân sự định hướng và giúp đỡ tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, sự ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo Viện KHNNVN, Ban Thông tin và Đào tạo, cơ quan công tác, đơn vị sinh hoạt chuyên môn, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình để NCS có thể hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án.

Một số hình ảnh của lễ bảo vệ

''

Toàn cảnh lễ bảo vệ

''

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng với thầy cô trong Hội đồng, Thầy cô hướng dẫn, Cơ sở đào tạo

Tin liên quan