Thái Lan chào hàng nông nghiệp công nghệ cao cho người nông dân

Theo Cơ quan Xúc tiến Kinh tế Kỹ thuật số (Depa), ngành nông nghiệp Thái Lan dự kiến ​​sẽ chuyển sang áp dụng các công nghệ được gọi là Nông nghiệp 2.0 và 3.0 trong vòng 5 năm tới, nhờ chi phí thiết bị thấp hơn và sự hỗ trợ của chính phủ.

Nông nghiệp 2.0 đề cập đến việc ứng dụng máy móc, thiết bị cảm biến và công cụ kỹ thuật số vào một số hoạt động và sử dụng hệ thống quản lý để xử lý các bước ban đầu của thương mại điện tử.

Nông nghiệp 3.0 liên quan đến việc sử dụng các máy móc được trang bị cảm biến và thiết bị kỹ thuật số, cũng như phần mềm cụ thể cho phép thu thập và truyền dữ liệu trực tuyến.

Nông nghiệp 1.0 có nghĩa là canh tác lấy lao động làm trung tâm mà không sử dụng công nghệ hoặc công cụ kỹ thuật số.

''

Nông nghiệp sẽ chứng kiến ​​việc áp dụng nhiều hơn các công nghệ kỹ thuật số vào sản xuất, với việc giúp giảm chi phí phần cứng liên quan.

Khảo sát năm 2021 của Depa về việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong ngành trồng trọt cho thấy Thái Lan vẫn đang trong giai đoạn nông nghiệp 1.0 và 2.0.

Theo cơ quan này, nhiều công nghệ dự kiến ​​sẽ được áp dụng cho tất cả các khâu của sản xuất nông nghiệp trong 5 năm tới.

Kasitiorn Pooparadai, phó chủ tịch điều hành cấp cao của Depa, cho biết cuộc khảo sát nhằm đánh giá khả năng của nông dân trong việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số và đổi mới trong nông nghiệp và đánh giá việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số của Thái Lan vào các hoạt động khác nhau như phân loại nguyên liệu thô, quy trình sản xuất, quan hệ khách hàng và quản lý kinh doanh.

Cuộc khảo sát bao gồm hai nhóm nông dân, được gọi là nông dân trẻ thông minh và nông dân thông minh, để xem họ đang áp dụng công nghệ vào sản xuất như thế nào.

Ratchanee Iemthanon, Trưởng phòng Chiến lược và Chính sách Trí tuệ Kỹ thuật số tại Depa, cho biết mức độ tập trung của việc sử dụng công nghệ giảm ở mỗi bước của quá trình sản xuất Nông nghiệp 1.0 và 2.0.

Bà cho biết những hộ không áp dụng công nghệ là những hộ nông dân sản xuất nhỏ, thiếu kiến ​​thức kỹ thuật và không nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ trong nông nghiệp.

Bà chỉ ra rằng thế hệ nông dân mới và những người liên kết với canh tác theo hợp đồng là những người sử dụng công nghệ.

Theo bà Ratchanee, ngành nông nghiệp sẽ chứng kiến ​​việc áp dụng nhiều hơn các công nghệ kỹ thuật số vào sản xuất, với việc giúp giảm chi phí phần cứng liên quan.

Bà cho biết chính phủ Thái Lan cũng đã sẵn sàng nâng cao nhận thức của những người nông dân về tầm quan trọng của công nghệ trong nông nghiệp, công nghệ có thể dẫn dắt ngành theo hướng Nông nghiệp 2.0 và 3.0 trong vòng 5 năm tới.

Theo Preesan Rakwatin, quyền phó chủ tịch điều hành của Depa, cơ quan này sẵn sàng hỗ trợ nông dân áp dụng các công nghệ kỹ thuật số chất lượng được phát triển bởi các công ty khởi nghiệp đã đăng ký với Depa cho các hoạt động canh tác của họ để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí, tăng năng suất và tăng thu nhập đồng thời thúc đẩy lĩnh vực hướng tới Nông nghiệp 4.0.

Theo Preesan Rakwatin, Quyền Phó Chủ tịch điều hành của Depa, cơ quan này sẵn sàng hỗ trợ nông dân áp dụng các công nghệ kỹ thuật số chất lượng cao do các công ty khởi nghiệp đã đăng ký với Depa phát triển để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí, tăng năng suất và tăng doanh thu. Các lĩnh vực hướng tới Nông nghiệp 4.0.

Nông nghiệp 4.0 là sản xuất nông nghiệp lấy công nghệ số làm trung tâm.

Trung Việt

Nguồn
vnbusiness.vn

Tin liên quan