Tên Sách
Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cà phê chè bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Tây Bắc Việt Nam (Tài liệu tập huấn TOT dùng để tập huấn cho cán bộ nông nghiệp vùng Tây Bắc Việt Nam)
Năm xuất bản
2023
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Khổ sách
Số trang
131

Thư viện - Bài mới