Tên Bài báo quốc tế
Polyhalite Effects on Coffee (Coffea robusta) Yield and Quality in Central Highlands, Vietnam
Tác giả
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Nhà xuất bản
International Fertilizer Correspondent, e-ifc No. 61, September 2020, (ISSN 1662 - 2499)
Năm xuất bản
2020

Thư viện - Bài mới