Nghiên cứu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và chế phẩm nano phòng trừ bệnh rụng quả, thối quả do nấm C. gloeosporioides và Phytophthora spp. trên cam canh

Trong những năm gần đây diện tích trồng cam Canh đang đứng trước nguy cơ suy giảm do thiệt hại năng suất, chất lượng bởi bệnh thối, rụng quả do hai loài nấm C. gloeosporioides và Phytophthora spp. gây hại ở hầu hết các bộ phận và giai đoạn phát triển của cây. Kết quả nghiên cứu một số thuốc bảo vệ thực vật trong năm 2020 và 2021 tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín cho thấy ba loại thuốc Score 250EC, Ridomil gold 68WP, chế phẩm Nano hợp kim bạc đồng Super đều có tác dụng trong việc phòng, trừ bệnh thối quả, rụng quả cam do nấm C. gloeosporioides và Phytophthora spp. sau phun lần hai 45 ngày. Trong đó thuốc Ridomil gold 68WP đạt hiệu quả phòng trừ cao nhất (71,66 năm 2020, 71,34 năm 2021), tiếp đến thuốc Score 250EC (64,92 năm 2020, 64,15 năm 2021), cuối cùng là chế phẩm Nano hợp kim bạc đồng Super (59,97 năm 2020; 59,90 năm 2021). Từ khóa: Cam Canh, bệnh thối quả – rụng quả, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm Nano, phòng trừ.

Đính kèm

Tin liên quan