Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cho giống lúa thảo dược Huyết Rồng tại tỉnh Quảng Trị

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá thời vụ gieo cấy, mật độ trồng và chế độ phân bón hợp lý cho phát triển giống lúa thảo dược Huyết Rồng tại tỉnh Quảng Trị. Theo đó, bốn công thức thời vụ, bốn công thức mật độ cấy và bốn công thức chế độ phân bón đã được áp dụng nhằm sinh trưởng, phát triển, năng suất và chống chịu sâu bệnh hại của giống lúa thảo dược Huyết Rồng. Kết quả cho thấy, giai đoạn giữa – cuối tháng 10 (15/10 – 25/10) được khuyến cáo là giai đoạn tối ưu để gieo mạ, giống có năng suất thực thu đạt cao nhất là 3,5 – 3,7 tấn/ha. Tiếp theo, nghiên cứu đã chỉ ra mật độ cấy 30 – 35 khóm/m2 và công thức phân bón, bao gồm (1 tấn phân hữu cơ vi sinh + 60 kg P2O5 + 50 kg K2O bổ sung 50 – 70 kg N)/ha thể hiện năng suất thực thu tối ưu của giống. Trong điều kiện canh tác có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giống nhiễm nhẹ với một số sâu bệnh hại chính. Đánh giá chất lượng cho thấy hạt gạo giàu anthocyanin (534,8 mg/100 g), protein (8,90%), vitamin các loại, Fe và Ca. Kết quả của nghiên cứu đã cung cấp những dẫn liệu quan trọng nhằm xây dựng quy trình canh tác giống lúa thảo dược Huyết Rồng tại tỉnh Quảng Trị.

Tin liên quan