Đánh giá hiệu quả phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ cây cà phê ở Việt Nam của các chế phẩm sinh học mới trong điều kiện nhà lưới.

Cà phê là cây công nghiệp quan trọng ở Việt Nam được xuất khẩu đứng thứ 2 trên thế giới chỉ sau Brazil. Tuy nhiên theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, mặc dù tháng 5 năm 2015 sản xuất cà phê đạt 1.600.000 tấn thu về 2.6 tỷ đô la Mỹ nhưng thực chất đã bị sụt giảm 20% sản lượng tương đương với sụt giảm giá trị kim nghạch xuất khẩu 13 % so với 2014. Thiệt hại gây ra chủ yếu bởi nấm bệnh Fusarium oxysporum và tuyến trùng nốt sưng Meloidogyne sp. khiến cây bị vàng lá thối rễ (VL-TR) mất năng suất. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành quy trình tái canh cây cà phê vối năm 2010, 2013 [1].và 2016 phục vụ sản xuất cà phê ở vùng Tây nguyên. Quy trình phòng chống bệnh vàng lá, thối rễ cà phê và quy trình sản xuất cây giống cà phê sạch bệnh đã được công nhận cấp cơ sở của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt nam. Qui trình bao gồm nhiều biện pháp tổng hợp được đưa ra góp phần phòng chống hiệu quả bệnh VL-TR ở vùng Tây nguyên. Tuy nhiên biện pháp sinh học vẫn được ưu tiên trong phòng chống bệnh này và hiện tại vẫn chưa có nhiều chế phẩm sinh học (CPSH) có khả năng phòng chống hiệu quả cao ở Việt Nam.

Tin liên quan