Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức sự kiện “Đánh giá kết quả 5 năm hoạt động 2017-2022” của mạng lưới MALICA

Ngày 16 tháng 11 năm 2022, Mạng lưới “Liên kết Thị trường và Nông nghiệp cho các Thành phố ở châu Á (Markets and Agriculture Linkages for Cities in Asia - MALICA) đã tổ chức “Đánh giá kết quả 5 năm hoạt động 2017-2022”, với sự hỗ trợ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Đây là một sự kiện quan trọng của MALICA nhằm đánh giá toàn diện về chiến lược, các hoạt động, giá trị và thành quả của quan hệ các đối tác thành viên trong mạng lưới này.

Tham gia sự kiện, có Ban Đánh giá, bao gồm các chuyên gia tới từ Đại học Sydney, Đại học Queensland, Đại học Nông nghiệp Việt Nam, và nhiều đại diện tới từ 11 tổ chức thành viên của Mạng lưới Malica bao gồm VAAS, CASRAD, FAVRI, IPSARD, RUDEC, CIRAD, IRD, Alliance Bioversity International - CIAT, ILRI, NOUL and NAFRI. Đặc biệt có sự hiện diện của PGS. TS. Đào Thế Anh – Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), đồng thời là Chủ tịch Mạng lưới MALICA; Ông Sylvain Perret – Trưởng khoa Môi trường & Xã hội, Tổ chức Nghiên cứu Phát triển Nông nghiệp Quốc tế của Pháp (CIRAD); Ông Saykham Volachith – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Viện nghiên cứu Nông lâm nghiệp quốc gia Lào (NAFRI).

''

Tại buổi đánh giá, PGS. TS. Đào Thế Anh – Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Chủ tịch ban điều hành đã giới thiệu Tổng quan về Malica, trình bày  các phân tích về Thế mạnh – Điểm yếu – Cơ hội – Thác thức (SWOT) của mạng lưới tới các thành viên Ban Đánh giá và thành viên Malica.

''

PGS. TS. Đào Thế Anh – Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) trình bày tại “Đánh giá kết quả 5 năm hoạt động 2017-2022” của Mạng lưới MALICA

Trong khoảng thời gian từ 2017 tới nay, MALICA đã vẫn tiếp tục duy trì hoạt động trong 4 lĩnh vực chính, bao gồm Quản trị và Hợp tác, Khoa học và Nghiên cứu, Đào tạo và Nâng cao năng lực, Đối thoại chính sách. Hầu hết các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ các dự án được tài trợ, có sự tham gia của các thành viên trong mạng lưới Malica. Tuy nhiên, đại dịch Covid19 đã ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động của Malica trong các năm 2020 và 2021.

Tiếp đó, Ông Michael Bruckert, Điều phối Mạng lưới Malica, chuyên gia nông nghiệp của CIRAD đã thay mặt toàn bộ thành viên mạng lưới, trình bày Báo cáo tự đánh giá, và trả lời các câu hỏi từ Ban Đánh giá và đại biểu tham dự.

''

Ông Michael Bruckert, Điều phối Mạng lưới Malica, chuyên gia nông nghiệp của CIRAD trình bày báo cáo

Tiếp nối cuộc họp này là một chuỗi các cuộc thảo luận riêng giữa Ban đánh giá và từng thành viên mạng lưới Malica.

 

Malica là một mạng lưới hợp tác nhằm mục đích tăng cường năng lực nghiên cứu và quyết định về phân tích hệ thống thực phẩm và liên kết thành thị / nông thôn ở Việt Nam và Lào.

  • Mục tiêu tổng thể: thúc đẩy tính bền vững của hệ thống lương thực ở Đông Nam Á.
  • Nghiên cứu: phân tích, đánh giá và hỗ trợ các đổi mới và chuyển đổi trong các mô hình nông nghiệp, phân phối và tiêu thụ
  • Phương pháp: tập trung thực nghiệm dựa trên điều tra thực địa
  • Hoạt động: dự án nghiên cứu và phát triển chung, đào tạo, truyền thông, hội thảo, tọa đàm.

Xem thêm thông tin tại https://www.Malica.org

Tin liên quan