Văn bản viện

Loại văn bản:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
493/QĐ-KHNN-SĐH 04/11/2013 Ban hành Quy định đào tạo sau đại học của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Thông tin chi tiết Tải về
1689/QĐ-KHNN-TCCB 31/10/2013 Thành lập Phòng Nghiên cứu Cây thức ăn chăn nuôi trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam
Thông tin chi tiết Tải về
485/QĐ-KHNN-SĐH 30/10/2013 Ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Thông tin chi tiết Tải về
485/QĐ-KHNN-SĐH 30/10/2013 Ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Thông tin chi tiết
485/QĐ-KHNN-SĐH 30/10/2013 Ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Thông tin chi tiết
1499/KHNN-TCCB 09/10/2013 Bổ sung một số quy định về công tác tuyển dụng viên chức của VAAS
Thông tin chi tiết Tải về
1746/QĐ-BNN-HTQT 01/08/2013 Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.
Thông tin chi tiết Tải về
1088/KHNN-TTr 26/07/2013 Quy định chi tiết Luật phòng chống, tham nhũng
Thông tin chi tiết Tải về
1011/KHNN-TCCB 10/07/2013 Hướng dẫn xây dựng dự án thuộc Chương trình hỗ trợ và phát triển tổ chức KHCN
Thông tin chi tiết Tải về
1012/KHNN-TCCB 10/07/2013 Hướng dẫn các đơn vị nộp hồ sơ xác nhận trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên
Thông tin chi tiết Tải về
  :: TIN MỚI NHẤT
Survey Reveals 90% of Rural Producers in Brazil Recognize Importance of Biotechnology
Epigenetic regulation of antagonistic receptors confers rice blast resistance with yield balance
Study on Physical-Chemical Characters and Heritability for Yield Components in Rice (Oryza sativa L.).
Novel chitinase gene LOC_Os11g47510 from indica rice Tetep provides enhanced resistance against sheath blight pathogen Rhizoctonia solani in rice
Genetic Analysis of Teosinte Alleles for Kernel Composition Traits in Maize

  :: TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Unique use of stone to protect the environment
Dissection of the genetic architecture underlying the plant density response by mapping plant height-related traits in maize (Zea mays L.)
Identification and expression analysis of OsLPR family revealed the potential roles of OsLPR3 and 5 in maintaining phosphate homeostasis in rice
Agriculture Boot Camp for Miss Uganda Contestants 2015/16
Vietnam and South Korea cooperate in handling orange agent or dioxin in Vietnam
 

The website of the Vietnam Academy of Agricultural Sciences (VAAS)

Agency: Ministry of Agriculture and Rural Development

Responsible person: Director Trinh Khac Quang

Licence No. 114/GP-BTTTT dated March 23, 2007 by the Ministry of Information and Communications.

Headquarters: Vinh Quynh - Thanh Tri - Ha Noi; Tel: 84-4-38615487; Fax: 84-4-38613937